Lantbruk

Som lantbrukare kan du få rådgivning och hjälp med:

  • Företagsutveckling
  • EU-stöd, vi hjälper dig med ansökningshandlingar, kontakt med myndigheter, kontroll och överklagan
  • Växtnäringsbalans
  • Skötsel och rådgivning i betesmarker