Studieresor

Studieresor har tidigare ordnats till Italien, Galicien, Tyskland, Andalusien och Ungern.

Andalusien, Sevilla
Här finns att läsa om 2011 års resa: http://www.sevillapasvenska.com/news.php?id=22

Se bilderna från vår studieresa till Andalusien, Spanien 22-29 oktober här.

Tyskland
Se bilderna från vår studieresa till Illmensee, Tyskland 25-29 oktober 2010 här.

Spanien
Studieresan till Galicien i nordvästra Spanien blev en intensiv, inspirerande och lärorik resa. Vi fick bland annat lära oss om ekologisk yoghurttillverkning, traditionell ostframställning, lufttorkad skinka, honung, utrotningshotade lantraser mm. Vi besökte också ett flertal landsbyggdsboenden som använder sig av energi från solpaneler och vattenkraft. Flera av dessa boenden hade små utställningar med gamla jordbruksföremål.29 personer följde med på resan.

Läs reseberättelsen

Italien
Hösten 2008 gick studieresan till Toscana i Italien. Totalt var 26 deltagare med på resan. Syftet med resan var att besöka lantbrukare med olika landsbygdsföretag och småskalig livsmedelstillverkning i Italien. Under resan besöktes gårdar med egen gårdsförsäljning, vedförsäljning, jakt och flera gårdar som bedriver agriturismo dvs. turistverksamhet på eller i närheten av den egna gården. Vi diskuterade med lantbrukarna som vi besökte vad som odlades, odlingsmetoder, vilka redskap som används vid odling och lönsamhet. Flera av lantbrukarna hade maskinstationsverksamhet. Utöver besöken hos landsbygdsföretagen besöktes några kända turistmål, termisk energitillverkning och vi fick vid varje måltid njuta av det Toscanska köket.